[Recently Read]: Rapport: Svenska företag saknar IoT-kompetens

“– För att inte hamna på efterkälken måste svenska företag prioritera iot som ett strategiskt initiativ, säger Mats Lundquist, vd på Telenor Connexion. Medan it- och telekomsektorn i högt tempo ställer om till internet of things går det trögare för andra branscher.”

I read this and saved it on Pocket to read later, it’s from here; Source